Dialog Title
Dialog Message
Bejelentkezés tagjainknak
Itt lekérheti...
Regisztráljon
Támogatóink, partnereinkA VOSZ belépési nyilatkozatának letöltése


Tisztelt Látogatónk!
Amennyiben nem rendelkezik a letöltendő dokumentum megtekintéséhez szükséges szoftverrel, a jobb oldalon található "Letöltési segédlet" menüpont alatt a szükséges szoftvert elérheti.

Tagsági lehetőségek

Rendes tag (továbbiakban: tag)
A Szövetségnek - az önkéntesség elve alapján - rendes tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaság, szövetkezet, aki, illetve amely a Szövetség Alapszabályát elfogadja és a részére megállapított tagdíj megfizetését vállalja. A Szövetség tagja lehet továbbá minden társadalmi szervezet, melyet az előzőekben meghatározott jogi és természetes személyek hoztak létre, illetve amelyeknek tagságát az Elnökség elfogadja.

Társult tag
A Szövetségnek társult tagja lehet minden olyan szövetség, munkaadói, gazdasági, szakmai és vállalkozói érdekképviselet, amely a Szövetséggel és tagjaival koordináltan kíván fellépni, a Szövetség Alapszabályát elfogadja azzal, hogy a tagsági viszonyból fakadó jogokat és kötelezettségeket vállalja. A társult tagokat - kérelme szerint - a rendes tag, vagy a pártoló tag jogai és kötelezettségei illetik meg. A társult tag felvételéről kérelme alapján az Elnökség - a társult taggal történt írásos megállapodás alapján - egyedileg dönt.

Pártoló tag
A Szövetségnek pártoló tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségű vállalkozás, munkaadói-gazdasági érdekképviselettel foglalkozó társadalmi szervezet és magánszemély, aki, illetve amely a Szövetség céljaival egyetért, azt támogatja.

Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag
A Szövetség szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja lehet minden, a 2004. évi XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint meghatározott egyéni vállalkozás, gazdasági társaság és szövetkezet, mely az éves szűkített tagdíj megfizetését vállalja.


Powered by PSIntra Framework © 2008 PRIME Computer Kft.