Dialog Title
Dialog Message
Bejelentkezés tagjainknak
Itt lekérheti...
Regisztráljon
Támogatóink, partnereink


Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel

– Ügyfél tájékoztató –

 1. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

 2. A Hitel célja:

  • A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel (továbbiakban: SZÖK) célja az európai uniós források nyújtotta támogatások KKV-k általi könnyebb elérése a pályázatokhoz szükséges támogatás, illetve saját forráson felüli rész biztosításával. A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kizárólag a KA-VOSZ honlapján közzétett kódszámú pályázatok önrészének kiegészítésére szolgálhat. A beruházás, projekt célja a mindenkori kijelölt pályázatok céljainak megfelelő lehet.


  A Hitel speciális – az SZKP alapfeltételein túli – igénybevételi feltételei:

  • A Széchenyi Önerő Kiegészítő és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelek összege együttesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
  • A hitelből megkezdett projekt csak akkor finanszírozható, ha azt a kapcsolódó pályázat nem tiltja.
  A hitel maximális összege, devizaneme, saját forrás:

  • A Konstrukcióban adható minimális hitelösszeg 500 ezer, a maximális hitelösszeg 50 millió forint, ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet;
  • A hitel kizárólag forintban adható
  • A hiteligénylőnek a beruházás/projekt tervezett költsége minimum 25%-nak megfelelő saját forrással kell rendelkeznie - kivéve, ha ettől az adott pályázati kiírás eltérő mértékű saját forrás előírást fogalmaz meg. Saját forrásként az érintett pályázat útmutatójában felsorolt formájú források fogadhatók el.

  Forrásösszetétel
  I. Önrész Saját forrás (min. 25%)
  I/1. -a támogatást igénylő hozzájárulása
  I/2. - partnerek hozzájárulása
  I/3. - bankhitel (a projekthez esetleg tartozó további, nem támogatott hitel(ek))
  I/4. - egyéb
  II. Egyéb támogatás:
  II/1. - ebből Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
  III. A pályázati támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás
  Összesen (100%)

  A hitel futamideje min. 12, max. 120 hónap.

  Rendelkezésre tartási idő max. 18 hónap.

  Türelmi idő minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, max. 24 hónap.

 3. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel

 4. A Hitel célja:

  • A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel célja a KKV-k által elnyert európai uniós forrásokhoz történő gyorsabb hozzájutását segíti elő azok megelőlegezése révén. A hitel kizárólag a KA-VOSZ honlapján közzétett pályázatokon elnyert támogatások előfinanszírozására szolgálhat.

   A Hitel speciális – az SZKP alapfeltételein túli – igénybevételi feltételei:
   • Csak már elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan kerülhet igénylésre.
   • A Széchenyi Támogatást Megelőlegező és Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelek összege együttesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot.


   • A hitel maximális összege, devizaneme, saját forrás
   • A Konstrukcióban adható minimális hitelösszeg 500 ezer, a maximális hitelösszeg 50 millió forint, ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet
   • A hitel kizárólag forintban adható
   • A projektnek meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő minimum saját forrás előírásainak, de a hitelnek magának külön saját forrás előírása nincsen.

Futamidő minimum 12, max. 60 hónap
Rendelkezésre tartási idő max. 18 hónap.
Pályázati lehetőségek
Pályázati ajánlatok, csak tagjainknak
Partnereink
Powered by PSIntra Framework © 2008 PRIME Computer Kft.