Dialog Title
Dialog Message
Bejelentkezés tagjainknak
Itt lekérheti...
Regisztráljon
Támogatóink, partnereink


A VOSZ célkitűzései és javaslatai 2010.
Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedéséért


 1. Versenyképes adókat!
  A vállalkozások adóterhelését 4 év alatt, a lakosságét 6 év alatt régiós versenytársaink átlaga alá kell csökkenteni.

  Társulj és fogj össze magyar!
  Szakmai és regionális tőketársaságok létrehozása 2011-ig, tőke- és kamattámogatással.

  A termelés prioritása!
  A társadalom foglalkoztatás-szerkezetének átalakítása 10 év alatt. Legalább 1 millió munkahely létesítésére van szükség, döntő mértékben a termelő szférában

  Piacot a magyarországi vállalkozásoknak!
  2012-re a hazai közbeszerzésekben a többségi magyar tulajdonban lévő vállalkozások ugyanolyan arányban legyenek nyertesek, mint a német- és francia többségi tulajdonban lévő cégek saját hazájukban.

  Kis- és középvállalkozások fellendítése!
  A gazdasági fejlesztésre fordítandó EU forrásokat a jelenlegihez képest háromszorosára kell emelni úgy, hogy ebből a hazai termelő kis- és középvállalkozások legalább 50 %-ban részesedjenek.

  Euró, nem minden áron!
  Ameddig a magyar gazdaság teljesítménye nem éri el az Európai Unió átlagának 80 %-át, addig nem kell lemondani az önálló árfolyam- és kamatpolitika előnyeiről az exportorientált gazdaságfejlődés érdekében.


 2. A Szövetség határozottan támogatja:
  • azokat a kezdeményezéseket, amelyek a vállalkozói és lakossági jövedelmek decentralizálását célozzák, és amelyek az állami és önkormányzati kiadások érdemi mérséklését szolgálják,
  • a költségvetési szférában - teljesítményhez kötött és normatív jellegű - bértömeg-gazdálkodás bevezetését
  • a fekete gazdaság szereplőinek kiszorítását a piaci szférából. Meg kell védeni a közös teherviselésből részt vállaló munkaadókat és munkavállalókat!
  • a takarékszövetkezeti szektorral való stratégiai megállapodás fenntartását és továbbfejlesztését, a vállalkozók számára új szolgáltatások és előnyök elérését
  • a kis és középvállalkozások adminisztratív terheinek érzékelhető csökkentését,
  • a vállalkozói lét stabilizálását és az értékes, magyar vállalkozási hagyományok továbbvitelének támogatását, a vagyoni betét öröklési illetékének eltörlését.

  A szövetség keretein belül:
  • Tovább kell erősíteni a termelő szakmákban a vizsga-bizottságokban betöltött szerepünket
  • Folytatjuk a kereslet-vezérelt szakképzés kialakításáért elkezdett munkát az MKIK-val és az érdekképviseletekkel közös projekt kertében, hogy a 2010. évi beiskolázások tovább közeledjenek a munkaerő-piac igényeihez.
  • A 2010. évben is szolid költségvetési politikát kell folytatnunk. A küldöttgyűlés által elfogadott éves költségvetési előirányzat betartása mellett arra is törekszünk, hogy az Országos Szövetség kiegyensúlyozott működését távlatosan is garantáló tartalékképzés biztosított legyen.
  • Az érdekképviseleti szolgáltatás területén kiemelt szerepet tölt be a Széchenyi Kártya. A VOSZ a kártyaértékesítésben kiemelkedő szerepet vállaló KA-VOSZ Zrt. egyik tulajdonosaként továbbra is figyelmet fordít a gazdasági társaság kiegyensúlyozott működési feltételeinek biztosítására és megtartására, ezen felül mindent megteszünk a Széchenyi kártya programban és az ehhez kapcsolható fejlesztésekben, a továbblépés érdekében.
  • Tovább kell bővítenünk a vállalkozók számára elérhető, a vállalkozói létet segítő szolgáltatások és lehetőségek elérésének támogatását, a Szövetség társadalmi-gazdasági szerepvállalásának fokozását.
  • Folytatnunk kell a Megyei/Regionális Év Vállalkozója kitüntető cím adományozásának ösztönzését, hogy a területi szervezetek még jobban kiemelhessék és elismerhessék a megyében, régióban kiváló, ország-világra szóló vállalkozói teljesítmények, hivatásban elért sikerek elismerését és például állítását.
  • A területi, Megyei / Regionális Prima és az országos szintű Prima Primissima díjátadó, valamint a Junior Prima ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése továbbra is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.

  2010. május 13.
A Szövetség 2009. évi célkitűzései

 • A VOSZ továbbra is határozottan kiáll a gazdaság egyensúlyának helyreállítását elősegítő, a befektetők bizalmát erősítő, ésszerű és a központi adminisztráció, valamint az állami jövedelem-koncentráció csökkentését célzó intézkedések mellett. A VOSZ továbbra is felvállalja kialakult, elismert véleményformáló szerepét és koncentráltan foglalkozik az ország és a vállalkozások versenyképességének helyreállításával.
 • Az állami újraelosztás csökkentése teszi lehetővé a vállalkozások adó- és járulékterheinek érdemi csökkenését, amely kulcsszerepet játszik a gazdaság dinamizálásában. A nemzetközi mércével mérve is egyedül álló, 55 %-os adóék jelentős, érezhető csökkentésével lehet csak javítani a foglalkoztatás feltételeit és csökkenteni a járulék elkerülést.
 • A Szövetség támogat minden olyan kezdeményezést, amely a vállalkozói és lakossági jövedelmek decentralizálását célozza, és amely az állami és önkormányzati kiadások érdemi mérséklésében látja a megoldást. A csökkenő állami kiadások fejében a lakosságnál és a vállalkozásoknál több nettó jövedelem maradna, csökkentve adó- és járulékfizetési terheiket. A lakosság és a vállalkozások növekvő nettó jövedelmüket vagy fogyasztásra/termelésre, vagy beruházásokra, befektetésekre fordítják, vagy megtakarítják. A megtakarításokat pedig – hiteles és kiszámítható gazdaságpolitika és az állami jövedelem-koncentráció visszaszorítása esetén - a bankrendszer, ill. a tőkepiacok átcsoportosítják a keresletnek megfelelően, csökkentve ezzel a forrásszűkét a tőkepiacokon.
 • A szövetség Gazdaságpolitikai Bizottsága továbbra is ápolja, aktualizálja programját, hogy az mindenkor bemutassa a megvalósítható fejlesztések és változtatások koherens rendszerét. Az elkészített anyagok az önkormányzatok, nyugdíjrendszer, közoktatás, egészségügy szükséges szerkezeti reformjainak fő irányait is bemutatják és nemcsak a fiskális politika módosítását, hanem összehangolt jövedelem - és monetáris politika elemeit is tartalmazzák.
 • A VOSZ továbbra is hangsúlyozza: nem tűrhető tovább a tisztességtelen verseny jelenléte, a fekete gazdaság szereplőinek megtűrése. Meg kell védeni a közös teherviselésből részt vállaló munkaadókat és munkavállalókat. Érdekérvényesítő munkánk során kiemelt jelentőséggel bír az "árnyékgazdaság" elleni küzdelem, de továbbra is határozottan fellépünk a legális vállalkozók, vállalkozások hatósági “túlellenőrzése” ellen!
 • A Szövetség a költségvetési szféra esetében bértömeg-gazdálkodás bevezetését javasolja. Normatív szabályozás alkalmazása szükséges úgy, hogy a költségvetési területek hatékonyságának növelése érdekében legyen lehetőség a létszám minőségi cseréjére, csökkentésére. Álláspontunk szerint négy év alatt 70-80 ezer fővel szükséges csökkenteni a köztisztviselők és közalkalmazottak létszámát. E nélkül a felesleges hivatalok és intézmények felszámolása és az újraelosztás csökkentése sem lehetséges. A létszámcsökkentés ezen a területen növeli legkevésbé a munkanélküliséget, hisz a felszabaduló munkaerő többnyire képzett, vagy átképezhető, gyakorlattal rendelkező, a munkaerőpiacon keresett szakember.
 • A vállalkozói közösség elvárja, hogy a Magyar Nemzeti Bank a lehetséges legrövidebb időn belül kezdjen meg egy érzékelhető mértékű kamatcsökkentési ciklus végrehajtását. A Kormány ösztönözze a kereskedelmi bankokat, hogy a mikro-, kis és középvállalkozások rugalmas finanszírozását tegye lehetővé, bevonva a garancia alapokat is. Ez a lépés nagymértékben segítheti a hazai munkahelyek megőrzését is.
 • A mikro-, kis- és középvállalkozások likviditásának és hitelképességének javítása érdekében az EU források átcsoportosításával a Kormány pályázati úton nyújtson nagyobb mértékű és szélesebb körű kamattámogatást a hitelező kereskedelmi bankokon keresztül a vállalkozásoknak. A VOSZ stratégiai fontosságúnak tartja a takarékszövetkezeti rendszer vívmányainak megőrzését, finanszírozó-képességének fenntartását, illetve szabad forrásai hozzáférhetőségének javítását, ezért ösztönzi a takarékszövetkezeti rendszer fokozottabb szerepvállalását a piaci forrásszűke enyhítésében.
 • A vállalkozások élénkítése érdekében fel kell gyorsítani az EU-s források elbírálását, lehívhatóságát, folyamatosan felül kell vizsgálni a pályázati támogatás szerint igényelt árbevétel növelési és nyereségkövetelményt.
 • Az építőipar és hozzá csatlakozó beszállítók terheinek mérséklése érdekében a költségvetésből finanszírozott lakáscélú támogatásokon belül növekedjék az új lakásépítés részaránya a hosszú távú kamattámogatások rovására. A közbeszerzési feltételrendszer adekvát, piacbarát alkalmazási gyakorlatával, az EU-s források célzott felhasználásával és irányításával enyhíteni kell ezen meghatározó ágazat terheit és mérsékelni a válság okozta károkat.

  A szövetség keretein belül:
 • A VOSZ nagyra értékeli és egyben fokozni kívánja megyei, regionális szervezeteinek, továbbá szekcióinak és bizottságainak hozzájárulását a közös célokhoz. A területi szervezetekkel való rendszeres eszmecsere és információáramlás elősegítése érdekében meg kívánjuk újítani kommunikációs csatornáinkat, így pl. fejlesztjük honlapunkat, hírlevél szolgáltatásunkat. A területi szervezetek támogatásában az alapvető és legfontosabb célokhoz – így pl. a Megyei/Regionális Prima rendezvények megtartásához - továbbra is biztosítani kívánjuk a stabil támogatást. Ezen felül objektíven és teljesítmény-arányosan még inkább elismerjük és támogatjuk a kiemelkedő, a szövetség céljait nagyban segítő, helyi erőfeszítéseket.
 • Bővíteni és erősíteni kell a termelő szakmákban a vizsga-bizottságokban betöltött szerepünket. Új pályázatot írunk ki, hogy minél több vizsgára tudjunk tagjaink közül vállalkozókat delegálni ezzel is erősítve a vizsgák szakmaiságát.
 • Folytatjuk a kereslet-vezérelt szakképzés kialakításáért elkezdett munkát az MKIK-val és az érdekképviseletekkel közös projekt kertében, hogy a 2010. évi beiskolázások tovább közeledjenek a munkaerő-piac igényeihez.
 • A 2009. évben is szolid költségvetési politikát kell folytatnunk. A küldöttgyűlés által elfogadott éves költségvetési előirányzat betartása mellett arra is törekszünk, hogy az Országos Szövetség kiegyensúlyozott működését távlatosan is garantáló tartalékképzés biztosított legyen.
 • Az érdekképviseleti szolgáltatás területén kiemelt szerepet tölt be a Széchenyi Kártya. A VOSZ a kártyaértékesítésben kiemelkedő szerepet vállaló KA-VOSZ Zrt. egyik tulajdonosaként továbbra is kiemelt figyelmet fordít a gazdasági társaság kiegyensúlyozott működési feltételeinek biztosítására és megtartására, ezen felül mindent megteszünk a Széchenyi kártya programban és az ehhez kapcsolható fejlesztésekben, a továbblépés érdekében.
 • A területi, Megyei / Regionális Prima és az országos szintű Prima Primissima díjátadó, valamint a Junior Prima ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése továbbra is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.
 • Továbbfejlesztjük és bővítjük a szövetség Év Vállalkozója Díját, illetve a Megyei Év Vállalkozója Díját is, hogy még több vállalkozótársunk részesülhessen ebben a szövetségi elismerésben, minél több, új kategóriában.
  Budapest, 2009. május 14.
 • Pályázati lehetőségek
  Pályázati ajánlatok, csak tagjainknak
  Partnereink
  Powered by PSIntra Framework © 2008 PRIME Computer Kft.