Dialog Title
Dialog Message
Bejelentkezés tagjainknak
Itt lekérheti...
Regisztráljon
Támogatóink, partnereink


Kapcsolódó dokumentumok

Tisztelt Látogatónk!
Amennyiben nem rendelkezik a letöltendő dokumentum megtekintéséhez szükséges szoftverrel, a jobb oldalon található "Letöltési segédlet" menüpont alatt a szükséges szoftvert elérheti.

A Széchenyi Beruházási Hitel részletei


A hitel célja
A Széchenyi Beruházási Hitel célja a kis-és középvállalkozások fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszútávon történő finanszírozása ez által a beruházási kedv ösztönzése, a vállalkozások versenyképességének fenntartása.
A hitelfelhasználás céljai az alábbiak lehetnek:


 • Ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez)
 • Új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez)
 • A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzés
 • A hitelből megkezdett beruházási is finanszírozható
Legfeljebb a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok is elszámolhatók saját erőként

A kölcsön ÁFA finanszírozásra, ill. hitelkiváltásra valamint kapcsolt vállalkozástól és a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosaitól történő eszközvásárlásra nem fordítható, melyet az Ügyfél a Nyilatkozat aláírásával tudomásul vesz.

A hitel hitelcélnak megfelelően történő felhasználását számlákkal vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentumok eredeti példányának bemutatásával, ill. másolatának benyújtásával szükséges igazolni..

A hitel futamideje
A hitel futamideje min. 12, max. 120 hónap.
A futamidőt a Bank és Ügyfél közötti hitelszerződésben szereplő hitel kezdete dátumtól kell számítani.

A hitel összege
 • A Széchenyi Beruházási Hitel minimális hitelösszege 1 millió, maximális hitelösszege 50 millió forint, ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet.
 • A hitel kizárólag forintban adható. A hiteligénylőnek rendelkeznie kell a beruházás tervezett költsége min. 20 %-ának megfelelő igazolt saját erővel.
 • amennyiben a Vállalkozás rendelkezik Széchenyi Beruházási hitellel, vagy el nem bírált Széchenyi Beruházási hitel igénylése van folyamatban, úgy az igényelt ill. fennálló (leszerződött) Széchenyi Beruházási Hiteleinek együttes összege nem haladhatja meg az 50 millió forintot,
 • amennyiben egy ügyfél egy időben rendelkezik élő (leszerződött) vagy elbírálás alatt lévő bármilyen Széchenyi Kártya Programon belüli termékkel, úgy ezek együttes összege a folyamatban lévő igényléssel együtt nem haladhatja meg a 100 MFt-ot.

Rendelkezésre tartási idő
A rendelkezésre tartási idő, azaz amíg a hitelösszeg lehívható: max. 18 hónap.

Türelmi idő
Türelmi idő, azaz amíg nincsen tőketörlesztési kötelezettség: minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, max. 24 hónap.

A hitel törlesztése
Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris.

A tőke törlesztése
 • negyedéves tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő legközelebbi naptári negyedév végén (utolsó munkanapján)
 • ill. havi tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt követően havonta / naptári negyedévente a hónap / negyedév utolsó munkanapján,
 • illetve az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes.
Kamatfizetés
  Naptári negyedéves és havi kamatfizetés is lehetséges. A kamatfizetés a tőketörlesztéssel egy időben esedékes, kivéve a türelmi időszak alatt, amikor a kamatfizetési kötelezettség
 • naptári negyedéves kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjához képesti legközelebb naptári negyedév végén (utolsó munkanapján)
 • ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának végén (utolsó munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári negyedévente / havonta a hónap / negyedév utolsó munkanapján, ill. utolsó alkalommal a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes.

A hitel díjai
A hitel díjai részletesen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat 19. sz. mellékletében kerülnek részletezésre: Széchenyi Beruházási Hitel kondíciói A tőke-, kamat-és díjfizetési kötelezettség nemteljesítése felmondási oknak minősül! A Bank a hiteldíj ill. egyéb esedékes költségek összegével az esedékesség napján a Vállalkozás bankszámláját megterheli. A Bank a havi zárlatról bankszámla kivonatot küld a Vállalkozásnak. A Bank a bankköltségekről, kamatokról külön számlát is küldhet.

A hitel biztosítékai
A hitel biztosítékai részletesen a „Biztosítékok" menüpontban kerülnek feltüntetésre

Bővebb információkat a fenti elérhetőségeinken kaphat, vagy a www.kavosz.hu címen.
Pályázati lehetőségek
Pályázati ajánlatok, csak tagjainknak
Partnereink
Powered by PSIntra Framework © 2008 PRIME Computer Kft.